Meranie hladiny

Meranie výšky hladiny hrá v rôznych oblastiach priemyslu dôležitú úlohu. Aby sme túto úlohu podporili dodávame pre Vás rad vysokokvalitných meračov a snímačov.

Je jedno kde a aké médium potrebujete výškovo merať, s nami ste pripravený na všetko.

Vibračné systémy (pre kvapaliny)

Vaše spoľahlivé meranie je zabezpečované elektromechanickou vibrujúcou vidličkou. Týmto prístrojom nevadia turbulencie, pena ani externé vibrácie. K dispozícii máte verzie do nebezpečného prostredia, rovnako systémy vyhovujúce predpisom pre horľavé a vodu znečisťujúce prostredie.

Vodivostné meranie (pre kvapaliny)

Pri spínaní vo vodivostných kvapalinách sú pre Vás pripravené práve tieto spínače. K dispozícii máte na výber cenovo výhodné sondy aj kompaktné jednotky pre väčšinu možných aplikácií, vrátane prostredia s vysokými teplotami, tlakmi a nebezpečím výbuchu.

Ultrazvukové meracie prístroje (nielen pre meranie hladiny)

Tieto prístroje sú vyrobené pre merania hladiny kvapalín a sypkých látok. Niektoré sú dokonca určené na meranie prietoku v otvorených kanáloch a sledovanie rozdielu hladín.

Vibračné systémy (pre sypké materiály)

Tento systém je rovnako spoľahlivým spínačom aj pri Vašich meraniach sypkých materiálov. Vybrať si môžete z kompaktných, tyčových alebo lanových prevedení.

Rádiometrické meranie hladiny, hustoty a hmotnostného prietoku

Radiačné meranie cez steny nádrže je vhodné najmä v extrémnych prevádzkových podmienkach, ktoré bránia využiť iné meracie prístroje.

Hydrostatické meranie pre zložité aplikácie

Široké portfólio najrôznejších typov snímačov zabezpečuje rôzne spôsoby procesného napojenia (príruby, hygienické pripojenie, závit,) a tiež tyčové aj lanové prevedenie.

Univerzálne použiteľné kapacitné meranie

Môžete ním merať sypké materiály aj kvapaliny a to limitne ale tiež kontinuálne. Vďaka robustnej a jednoduchej konštrukcii a širokému rozsahu prevedení sond je táto metóda vhodná pre extrémne podmienky, ale tiež štandardné aplikácie.

Elektromechanické snímanie hladiny

Využijete ho najmä pri meraniach v agresívnom prostredí. Tento systém sa prispôsobí Vašim konkrétnym prevádzkovým podmienkam vďaka možnosti výberu snímacieho závažia a modulárnej konštrukcii.

Meranie pomocou tlakovej diferencie

Pri Vašich meraniach v tlakových nádobách využijete najmä systém prevodníkov tlakovej diferencie. Od meracieho senzora až po výstup signálu sú tieto systémy maximálne spoľahlivé.