Meranie prietoku

Meranie prietoku pary, plynu a kvapalín je v súčasnej meracej technike jedno z tých najvýznamnejších. Rôzne meracie princípy sú pripravené splniť všetky Vaše požiadavky. Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu, maximálna spoľahlivosť, veľký dynamický rozsah a nízka hydraulická strata. To sú vlastnosti, ktorými sú tieto prístroje charakterizované. Najrozsiahlejšie využitie nachádzajú tieto prietokomery pri kontrole a sledovaní riadenia a dávkovania.

Nami dodávané prístroje využijete vo všetkých oblastiach priemyslu, kde Vám pomôžu v najrôznejších prevádzkových podmienkach.

Elektromagnetické prietokomery

Tieto prístroje dokážete využiť pri meraní prietoku všetkých vodivých kvapalín. Získate vysokú presnosť, spoľahlivosť a široký dynamický rozsah v spojení s jednoduchou obsluhou.

Hmotnostné prietokomery

Poskytujú priamo meracie signály odpovedajúce prietoku hmoty (kg/h), hustoty (kg/l) a teploty (°C). Dokážu pracovať nezávisle na hustote, teplote, tlaku, viskozite a vodivosti.

Vírové prietokomery

Všade tam, kde boli používané meracie clony dnes nachádzajú stále väčšie uplatnenie vírové prietokomery. Určené sú na meranie prietoku plynov, pary a nízkoviskóznych kvapalín. Prístroje sa vyznačujú jednoduchou konštrukciou, ktorá nevyžaduje údržbu, pracujú bez opotrebenia, so širokým dynamickým rozsahom a vysokou presnosťou.

Meranie prietoku v kanáloch a čiastočne zaplnených potrubiach

Máme pre Vás prietokomery, ktoré merajú množstvo kvapalín a kalov vo všetkých typoch kanálov a žľabov. Inštalácia si nevyžaduje žiadne zásahy do ich súčasnej konštrukcie. Tieto systémy vedia byť úplne necitlivé voči znečisteniu a sú určené aj pre použitie v prostredí s nebezpečím výbuchu.

Meranie veľkých prietokov v otvorených kanáloch

Pri Vašich meraniach prietoku v odvodňovacích systémoch alebo čistiarňach odpadových vôd môžete využiť žľaby s ultrazvukovými snímačmi. Zaisťujú merania veľkých prietokov, vyznačujú sa vysokou presnosťou a odolnosťou voči kyslým aj alkalickým odpadovým vodám.

Priame meranie hmotnostného prietoku plynov

Pre určenie hmotnostného prietoku plynu je termické meranie veľmi spoľahlivou metódou. Vysoká dynamika prístrojov zaručuje presné meranie bez tlakových strát.