Ponuka služieb

Kalibrácia

overovanie, údržba a opravy určených meradiel hladín, prietokov, tlakov, teplôt,...

Elektromontážne práce

Elektroinštalačné práce, výroba rozvádzačov, káblové trasy, zapájanie prístrojov, motorov,...

Dodávky na kľúč

projektov merania a regulácie, od návrhu až po realizáciu

Kontrola, monitorovanie

Extrémne presné monitorovacie zariadenia sú nutnosťou, odkedy sú premenné ako čas, teplota, tlak a iné v priemyselných procesoch dôkladne sledované.

Viac info...

Záznam, automatizácia

Nahrávanie, archivácia a vyhodnocovanie sú v oblasti meracej techniky a systémov veľmi známe pojmy, ktoré sú definované skupinou záznamových zariadení.

Viac info...

Meranie hladiny

Meranie výšky hladiny hrá v rôznych oblastiach priemyslu dôležitú úlohu. Aby sme túto úlohu podporili dodávame pre Vás rad vysokokvalitných meračov a snímačov.

Viac info...

Meranie prietoku

Meranie prietoku pary, plynu a kvapalín je v súčasnej meracej technike jedno z tých najvýznamnejších. Rôzne meracie princípy sú pripravené splniť všetky Vaše požiadavky.

Viac info...

Meranie tlaku

Pre vaše merania tlaku získate prístroje a prevodníky s vysoko spoľahlivými meracími snímačmi s vysokou presnosťou, ktoré odolávajú náročným podmienkam rôznych priemyslov už dlhé roky.

Viac info...

Meranie teploty

REFLOW dodáva široký sortiment prístrojov a zariadení určených pre spoľahlivé a presné výsledky meraní teplôt v rôznych oblastiach chemického priemyslu.

Viac info...