REFLOW, spol. s.r.o.

OD ROKU 1995

Každý jeden deň sme obklopovaní produktami, ktoré sú výsledkom priemyselnej výroby. Ako veľmi je však priemyselná výroba závislá na absolútne spoľahlivých procesoch a presných meraniach vedia v skutočnosti iba samotní výrobcovia.

A práve preto je REFLOW, spol. s.r.o. pre Vás tou správnou voľbou. Sme partnerom, ktorý ponúka know-how získavané od roku 1995, stojí pri Vás pri akýchkoľvek výzvach, je pripravený odpovedať na Vaše otázky a dodáva riešenia šité presne pre Vaše potreby. Nezáleží na tom, aké špecifické sú Vaše požiadavky na meraciu, regulačnú alebo automatizačnú techniku, REFLOW je vždy pripravený ich splniť.
Hľadáte konkurencieschopného dodávateľa účinných systémov alebo komponentov pre Vaše procesy?

Sme partnerom, ktorý ponúka know-how získavané od roku 1995, stojí pri Vás pri akýchkoľvek výzvach, je pripravený odpovedať na Vaše otázky a dodáva riešenia šité presne pre Vaše potreby.

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Hlavnou časťou aktivít našej firmy je meranie, regulácia a automatizácia od návrhu cez projekt, dodávku, montáž až po záručný a pozáručný servis, ako aj kompletné zabezpečenie montážnych prác na elektrických zariadeniach do 1000 V.

VZDELÁVANIE A KVALITA

Pravidelné školenia a systémy riadenia kvality zaisťujú plnenie Vašich najvyšších a najprísnejších požiadaviek. Toto máme potvrdené certifikáciou podľa medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 14001.

UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY

Servis, ktorý ponúkame je niečo, na čo sa môžete kedykoľvek spoľahnúť. Je jedno, či u Vás na mieste alebo prostredníctvom telefónu, plnú podporu našich zaškolených a skúsených pracovníkov máte stále k dispozícii. Sprievodná dokumentácia nami dodávaných výrobkov obsahuje všetky dôležité informácie, ktorými sú návody na inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zapájacie schémy, príklady montáže a iné.

SERVIS A PODPORA

Vysoká spokojnosť našich zákazníkov nevychádza iba z kvality výrobkov, ktoré im dodávame. Dôležitú úlohu v tomto zohráva naša komplexná podpora a spoľahlivý po predajný servis.

INFORMÁCIE A TRÉNING

Máte záujem zvýšiť kvalitu procesov vo Vašej firme, alebo optimalizovať svoje procesy? Nie je pre Vás nič lepšie, ako ťažiť zo skúseností získavaných našou spoločnosťou od roku 1995 a využiť know-how zozbierané od mnohých svetovo uznávaných výrobcov.

PRODUKTOVÝ SERVIS

Vďaka neustálej komunikácii s výrobcami produktov z nášho portfólia vieme ponúknuť profesionálnu podporu a poradenstvo pre všetky dodávané zariadenia. Či už potrebujete konzultácie, pomôcť s výberom produktu, poradiť s inštaláciou alebo s výberom optimálneho riešenia pre Vaše aplikácie – spoľahnite sa na tím našich profesionálov, ktorú sú pripravení Vám pomôcť. Aj po uvedení dodaného zariadenia do prevádzky sa na nás môžete spoľahnúť. Zakladáme si na tom, aby ste odpovede na svoje otázky dostávali v čo možno najkratšom čase.

ÚDRŽBA A KALIBRÁCIA

Náš servis Vám pomáha udržiavať optimálnu funkciu Vašich zariadení a celých systémov. Tým sa predchádza a zabraňuje poruchám a výpadkom. Spolu so zodpovednými ľuďmi z Vašej spoločnosti, zabezpečujeme koncept údržby zameraný na budúcnosť. Pretože vieme, aké dôležité sú presné výsledky meraní a regulácie pre Vaše procesy, zabezpečujeme tiež odborné kalibrovanie, overovanie fyzikálnych veličín od rôznych výrobcov podľa legislatívy a zabezpečenie plombovania Vašich prístrojov v spolupráci s akreditovanými metrologickými laboratóriami.

OPRAVA A MONTÁŽ URČENÝCH MERADIEL

Spoločnosť REFLOW má oprávnenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu aj v zahraničí a skúšobníctvo Slovenskej Republiky (ÚNMS SR) na opravu a montáž väčšiny určených meradiel podliehajúcich zákonu č. 157/2018 Z.z. a ich neskorších dodatkov.