Meranie teploty

V chemickom priemysle je práve teplota jednou z najdôležitejších veličín. Priamo ovplyvňuje správanie ale aj meranie používaných surovín a musí byť precízne kontrolovaná a tiež riadená, aby sa zabránilo kolísaniu kvality a predchádzalo sa nežiadúcim reakciám. Naše systémy a riešenia Vám pomáhajú počas všetkých týchto procesov. Pre meranie teploty získate čidlá, kompaktné prístroje, jednoduché zobrazovacie jednotky ale tiež prevodníky riadené mikroprocesorom.

REFLOW dodáva široký sortiment prístrojov a zariadení určených pre spoľahlivé a presné výsledky meraní teplôt v rôznych oblastiach chemického priemyslu. Najdôležitejšie sú Vaše potreby. Tie berieme do úvahy a Vy získavate produkty a komplexné riešenia šité presne mieru.

Materiály

Pre rôzne chemické procesy musia byť použité prístroje vyhotovené z rôznych chemicky odolných materiálov. Naše široké portfólio je zárukou toho, že získate presne taký materiál, aký si Vaše meranie vyžaduje.

Bezpečnosť

Presné meranie teploty nezávislé na zdroji energie je v chemickom priemysle často nutnosťou. Ponúkame výrobky, ktoré sú vhodné aj pre tie najextrémnejšie podmienky chemického priemyslu.

Snímače teploty

Získate snímače teploty pre použitie v prostredí s nebezpečím výbuchu (Ex), zóne 0, v prevedení podľa normy DIN, ale aj pre náročné aplikácie podľa Vašich špecifických požiadaviek.

Elektronika

Pre Vaše aplikácie ponúkame široké spektrum prevodníkov. Získate univerzálne prevodníky pre montáž do hlavice s možnosťou ľubovolného priradenia meracieho čidla a nastavenia rozsahu, prevodníky pre montáž na štandardnú lištu, do výrezu v paneli aj do 19“ skriniek. Prístroje so sériovým rozhraním umožňujú pripojenie k riadiacim systémom a využitie výhod digitálnej komunikácie.