Firma Reflow dodáva prenosné a pevné detektory plynov ako aj širokú paletu produktov poľnej inštrumentácie (snímačov) a systémov pre inštaláciu na všetkých stupňoch technologických procesov. Moderné produkty renomovaných dodávateľov prístrojovej techniky zaručujú bezpečnú, spoľahlivú, hospodárnu a ekonomickú prevádzku technologických procesov. Jedná sa hlavne o nasledujúce produkty:

 

hladinomery

 

limitné spínače hladiny

 

prietokomery

 

tlakomery

 

teplomery

 

ventily

 

kalorimetre

 

prepočítavače

 

zobrazovače

 

detektory plynov