Meranie tlaku

Pre Vaše merania tlaku získate prístroje a prevodníky s vysoko spoľahlivými meracími snímačmi s vysokou presnosťou. Ich vývoj vychádza primárne z potrieb zákazníkov a tým je zaistená ich použiteľnosť pre všetky aplikácie merania tlaku. Navrhneme Vám optimálne riešenia počnúc jedným meracím miestom až po vzájomne previazané meracie okruhy zapojené do riadiaceho systému. Väčšina týchto prístrojov je vhodná pre použitie vo všetkých oblastiach aplikácií.

Množstvo prístrojov na meranie tlaku ktoré dodávame, odoláva náročným podmienkam rôznych priemyslov už dlhé roky. Sú vyrábané podľa najprísnejších noriem a sú vhodné pre použitie v extrémnych prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu. Nami dodávané zariadenia môžu byť adaptované do všetkých procesov.

Spoľahlivé prevodníky tlaku

Pre univerzálne použitie v strojárstve a pri konštrukcii technologických zariadení. Sú dlhodobo stabilné a odolné proti preťaženiu, pre viskózne médiá sú k dispozícii verzie s lícovanou membránou.

Snímače odolné proti preťaženiu pre meranie pretlakov a absolútnych tlakov

Majú vynikajúcu dlhodobú stabilitu a môžu byť použité aj pre meranie vákua. Sú Vám k dispozícii verzie s príslušným napojením na proces a elektronikou pre všetky aplikácie. Samozrejmosťou sú zariadenia pre použitie do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Inteligentné prevodníky tlaku

Pre Vaše merania plynov, pary aj kvapalín v rôznych technologických procesoch máme množstvo vysoko presných prevodníkov tlaku. Jednoduché ovládanie, prevádzková bezpečnosť a modulárna konštrukcia zaručujú vysokú prispôsobiteľnosť.

Prevodníky tlakovej diferencie s vlastnou kontrolou meracej bunky

Prístroje s vlastnou vnútornou kontrolou zahŕňajúce celý systém od meracieho snímača až po výstupný signál. Sú spoľahlivé a extrémne odolné voči abrazívnym a agresívnym médiám a necitlivé voči rázom kondenzátu.