Záznam, automatizácia

Záznam

Nahrávanie, archivácia a vyhodnocovanie sú v oblasti meracej techniky a systémov veľmi známe pojmy, ktoré sú definované skupinou záznamových zariadení. Pre Vaše aplikácie ponúkame bezpapierové zapisovače, ktoré rýchlo a bezpečne nahrajú procesné dáta, uložia ich, archivujú a vo vašom PC ich máte kedykoľvek k dispozícii pre ďalšie vyhodnocovanie.

Automatizácia

Pre Vaše bezproblémové procesy sú bezpochyby nevyhnutné spoľahlivé systémy. Aj tieto môžete získať od REFLOW. Od vysielačov, cez jednoduché ukazovatele až po decentralizované systémy, nájdete u nás všetko, čo potrebujete pre spoľahlivú a kvalitnú automatizáciu Vašich procesov.

Z nášho portfólia si vyberiete ten správny vysielač pre Váš proces. Či už v primárnej alebo sekundárnej inštalácii, prevodník prevádza stanovenú hodnotu pomocou pripojeného čidla do presného štandardného signálu, určeného pre ďalšie spracovanie vo Vašom priemyselnom závode.